важност

важност
същ. - значение, значимост, цена, ценност, стойност, сериозност
същ. - авторитет, тежест, влияние
същ. - големство, горделивост, надутост, големеене
същ. - значителност
същ. - подчертаване, изтъкване, наблягане, емфаза
същ. - тържественост, внушителност, строгост, улегналост
същ. - същина, същност
същ. - полезност, полза

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • придавам си важност — словосъч. важнича, големея се, гледам отвисоко, вирнал съм глава, виря глава, държа се на голямо, виря нос, възгордявам се, гордея се, надувам се, перча се, парадирам, пъча се …   Български синонимен речник

  • интерес — (лат. interesse) 1. учество склоност, наклоност сила што се стреми да го насочи вниманието кон некој објект или кон некоја работа 2. внимание кон нешто придавање важност, и самата важност, значење воопшто 3. корист, изглед за корист, добивка 4.… …   Macedonian dictionary

  • релевантност — (лат. relevantia) важност, значајност, особено: важност на правно средство, на судска постапка и сл …   Macedonian dictionary

  • Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых — Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ. Ср. И по писанію, блаженъ тотъ мужъ, кто къ нечестивымъ на совѣтъ не ходитъ. Островскій. К. З. Мининъ. 1, 5. Ср. Замятня Опалевъ... узнавъ, что простой мясникъ, Козьма Сухорукой, наименованъ такимъ… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Хронограф Русский — – хронографический свод, излагающий всемирную и русскую историю и известный в нескольких редакциях, создававшихся на протяжении XVI–XVII вв. Автор первого фундаментального исследования X. Р. А. Н. Попов считал, что первая (древнейшая) его… …   Словарь книжников и книжности Древней Руси

  • авторитет — (фр autorite) 1. углед, важност, влијание до кои се дошло врз основа на личната вредност, 2. личност со голем углед и значење …   Macedonian dictionary

  • актуалитет — (лат actualis) 1. сегашност сегашна реалност, денешнина, современост, 2. сегашна важност, денешна занимливост, теорија за актуалитетот псих сфакање на Вунт според кое суштината на душата е доживување на свеста, а не нешто материјално …   Macedonian dictionary

  • актуелност — (фр actualite) 1. сегашност, денешнина, современост, 2. современо значење, современа важност, 3. даденост, одреденост …   Macedonian dictionary

  • биографем — (грч bios, grapho опишува) биографски податок што може да има важност за толкувањето на некое уметничко или филозофско дело …   Macedonian dictionary

  • валидација — (лат. validatio) 1. потврда, потврдување 2. заверка, заверување, признавање на правната важност на некој акт …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”